0

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า IT-Insight.Shop
1. สามารถยืมสินค้าเพื่อทอลองใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2. ไม่เสียค่าขนส่งสินค้า

ขั้นตอนในการยืมสินค้า
1. กรอกแบบฟอร์มและสินค้าที่ต้องการทดลองใช้
2. ทางเจ้าหน้าที่จะเช็คสินค้าภายใน 2 วันทำการ
3. โอนเงินมัดจำเท่าราคาสินค้าหน้า website IT-Insight.Shop
4. เจ้าหน้าที่ทำการจัดส่งสินค้า
5. จัดส่งสินค้าคืนภายในระยะเวลา
6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าหลังรับคืน
7. โอนเงินมัดจำคืน